Grönt kort bil

FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!

Om man ska ta med sig bilen på semestern krävs i vissa länder att man har ett bevis om att fordonet är trafikförsäkrat, så kallat grönt kort, men ingen särskild trafikförsäkring. Om du har tänkt att bilsemestra i Europa behövs oftast inget grönt kort från ditt försäkringsbolag men det är alltid bra att kontrollera att de länder man tänkt färdas i är med i gröna kortet-systemet.

Grönt kort är lätt att få när du har trafikförsäkring men tänk på att det kan ta några dagar att utfärda och få hemskickat. Om du har halvförskring eller helförsäkring till din bil så har du även trafikförsäkring. Trafikförsäkring är ett krav och om du inte tecknar den själv så tecknas den åt dig till en mycket hög kostnad. Även om du inte tänkt skaffa grönt kort för att kunna köra bil utomlands är det således klokt att teckna trafiksförsäkring.

Om du ska resa till följande länder behövs inte grönt kort:

Andorra, Italien, Rumänien, Belgien, Kroatien, Schweiz, Bulgarien, Lettland, Slovakien Cypern, Liechtenstein, Slovenien, Danmark, Litauen, Spanien, Estland, Luxemburg Storbritannien, Finland, Malta, Tjeckien, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Grekland Norge, Ungern, Irland, Polen, Österrike, Island eller Portugal.

Om du ska resa till följande länder måste du ha med dig grönt kort:

Albanien, Marocko,Tunisien,Bosnien-Hercegovina, Moldavien,Turkiet,Iran, Ryssland, Ukraina, Israel, Serbien och Montenegro, Vitryssland och Makedonien.

Det gröna kortet visar att din bil är trafikförsäkrad och att din trafikförsäkring gäller i andra länder i gröna kort-systemet.

FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!